Labelling van Behandelde voorwerpen (Treated articles) – Biocide Regulation (EU)528/2012

Een chemisch product dat een conserveermiddel beval, is volgens de definitie in de Biocide Verordening een ‘Behandeld voorwerp’ (Treated article). Article 58  van Biocide Regulation EU 528/2012 schrijft voor dat het label van een behandeld voorwerp de volgende informatie moet bevatten:

(a) een verklaring dat het behandelde voorwerp een biocide-product bevat (het conserveermiddel);

(b) de naam van alle active ingredienten die in de biocide producten zitten (de naam van het conserveermiddel);

Daarnaast moet het conserveermiddel goedgekeurd zijn voor PT6, in-can preservative.  De verklaring onder (a) is niet van toepassing voor conserveermiddelen die al in een registratieproces zijn opgenomen en voor conserveermiddelen waarvoor geen “article 58 statement” verplichting is opgenomen in de officiële autorisatie.

Tot slot, conserveermiddelen uit een grondstof (zgn ‘carry-over’), mogen het product niet als behandeld voorwerp classificeren. Deze ‘achtergebleven’ conserveermiddelen hoeven dus niet genoemd te worden. (European Commission, Notes of guidance, Sept. 2014)

Wij adviseren om uw labels, indien van toepassing, hierop geleidelijk aan te passen.