In welke taal moet mijn PIF (product informatie file) opgesteld worden?

De PIF moet in Europa opgesteld worden in de taal van het land OF een voor de autoriteiten makkelijk te begrijpen taal. Er is consensus dat Engels voor alle autoriteiten makkelijk te begrijpen is. Het volstaat dus uw PIF op te stellen in het Engels waarna deze in heel Europa kan worden gebruikt.