Is een SDS voor cosmetica verplicht?

Nee, voor cosmetica is het niet wettelijk verplicht om een SDS mee te leveren. Soms wordt er wel eens om gevraagd in verband met transport. Indien gewenst kan dan een SDS opgesteld worden.