Waar moet ik aan voldoen als ik cosmetische producten binnen de EU inkoop en onder eigen naam verkoop?

Als u binnen de EU cosmetische producten inkoopt liggen de verantwoordelijkheden gesplitst. De fabrikant is in feite degene die het product op de markt brengt. In principe ligt dan bij de fabrikant de verplichting om een Product Informatie Dossier (PIF) te verzorgen. Anderzijds, omdat uw merk- of bedrijfsnaam op het product staat u bent daarmee voor de autoriteiten de verantwoordelijke persoon. Zij verwachten de PIF bij u.
Het meest voor de handliggend is dat de fabrikant zorgdraagt voor de PIF en dat u de CPNP registratie regelt.

In de praktijk is dit een wat lastige situatie. Grote kans dat de fabrikant de PIF niet aan u wil verstrekken.
U moet zich realiseren dat een cosmeticadossier, een PIF, een zo nauwkeurige beschrijving van het product geeft dat het is na te maken. Door een PIF aan u te geven vraagt u uw leverancier in feite zijn concurrentiepositie weg te geven. U kunt zich voorstellen dat fabrikanten daar niet altijd happig op zijn.