Wat is het verschil tussen een MSDS en een SDS?

Er is geen verschil qua document, alleen de benaming is anders.

MSDS staat voor Material Safety Data Sheet. Dit is de oude term. SDS staat voor Safety Data Sheet. Dit is de nieuwe term welke vanaf heden gevoerd wordt.

Dan is er ook nog de term e-SDS, welke staat voor extended Safety Data Sheet. Dit is een normale SDS met daaraan toegevoegd de Exposure Scenario’s zoals deze zijn mee-geregistreerd tijdens de REACH registratie van de desbetreffende stof.