Werkt u met chemische stoffen op een fabrieksterrein, op een productielokatie, in een laboratorium of in een magazijn? Uw medewerkers zouden kans kunnen lopen op blootstelling aan deze chemische stoffen.

Om medewerkers te beschermen, schrijft de Nederlandse Arbo-wetgeving (89/391/EEG) voor dat de blootstelling aan chemische stoffen bij bedrijven nauwkeurig in kaart wordt gebracht.

De wet verplicht u tot het documenteren en vastleggen van alle aanwezige chemische stoffen, het maken van risico-analyses op alle werkplekken en het actueel houden van bovengenoemde gegevens.

INFO-CARE is onafhankelijk en gekwalificeerd tot het uitvoeren van een Blootstellings- en veiligheidsbeoordeling per chemische stof, per werkplaats. 

______________________________________________________________________________________________________________

Voor het waarborgen van de actuele informatie over uw chemische stoffen en de risico-analyses, wordt de Blootstellings- en veiligheidsbeoordeling aangeboden in combinatie met een persoonlijke toegang tot INFO CARE's online Regulatory software tool AMINCHI. Hierdoor heeft u altijd beschikking over:  

  • - Chemische veiligheids kaarten 
  • - Werkplaats instructie kaarten
  • - Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • - OELs en DNELS

______________________________________________________________________________________________________________

Mocht u meer willen weten, neemt u gerust contact op met onze specialist.